Home / Informacje / Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 
 
 
USZKODZONA PRZESYŁKA

Jeżeli widząc opakowanie podejrzewasz, że przesyłka może być uszkodzona, poproś o rozpakowanie jej w obecności kuriera. Jeśli Twoje obawy się potwierdzą poproś dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody. Następnie skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres: sklep@kilodruku.pl podając w tytule numer zamówienia, a my jak najszybciej zrealizujemy i wyślemy Twoje zamówienie ponownie. Jeśli uszkodzenie przesyłki i produktów zauważyłeś już po wyjściu kuriera 'uszkodzenie przesyłki' ani 'reklamacja' nie zostaną uznane.
 
REKLAMACJA PRODUKTU / ZAMÓWIENIA
 
Koniecznie zweryfikuj poprawność dostarczonych produktów przed montażem. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki zauważysz wady techniczne lub nieścisłości takie jak:
 
- niepoprawny kadr,
- niepoprawna grafika / pomylony produkt lub zamówienie,
- zły rozmiar,
- brak części lub elementów składowych zamówienia,
 
niezwłocznie skontaktuj się z nami wysyłając maila reklamacyjnego na adres: sklep@kilodruku.pl. W tytule podaj numer zamówienia, żebyśmy mogli jak najszybciej zareagować na Twoje zgłoszenie. Będziemy wdzięczni za dołączenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej wadliwe produkty. Pamiętaj, że reklamowany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Jeśli okaże się, że popełniliśmy błąd, poprawimy Twoje zamówienie jak najszybciej bez dodatkowych kosztów lub zwrócimy Ci pieniądze.
 

ZWROT PRODUKTU / ZAMÓWIENIA
 
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (kilodruku.pl by IMMERSIVE SPACE PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP: 5252582263, REGON: 147152977, KRS: 0000502611, telefon: 690 827 626, email: sklep@kilodruku.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Odbierzemy rzecz. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 
 
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat IMMERSIVE SPACE PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP: 5252582263, REGON: 147152977, KRS: 0000502611, telefon: 690 827 626, email: sklep@pkilodruku.pl
 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 
– Adres konsumenta(-ów)
 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
– Data
 
(*) Niepotrzebne skreślić.